Belangrijke informatie met betrekking tot reizen ivm Coronavirus

Op reis naar het buitenland*

De reisadviezen van de volgende landen zijn aangepast van oranje (reizen afgeraden) naar geel (reizen mogelijk, let op risico's):

België (m.u.v. de stad Antwerpen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest), Bonaire, Curacao, Denemarken, Duitsland, Frankrijk (m.u.v. Parijs en de volgende departementen: la Côte-d’Or, la Seine-Maritime, le Nord, la Corse-du-Sud en la Haute Corse, les Alpes Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l’Essonne, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, les Hauts-de-Seine, le Hérault, le Loiret, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, le Var, le Vaucluse en les Yvelines). Griekenland (alleen vasteland en schiereiland Peloponnesos; voor de Griekse eilanden geldt het oranje reisadvies), Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal (m.u.v. regio Lissabon), Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Je kunt dus naar deze landen op reis, maar let op de risico's. Je dient een gezondheidsverklaring te kunnen overleggen, deze ontvang je van de airline waar je mee vliegt. 

* Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

*Bron: Nederland Wereldwijd

Stand van zaken vluchten van/naar Schiphol

Op dit moment worden al weer veel Europese bestemmingen aangevlogen en de verwachting is dat dit de komende maanden verder uitbreidt. Prioriteit is daarbij dat in eerste instantie naar zo veel mogelijk bestemmingen wordt gevlogen, waarbij in een later stadium de capaciteit en/of de frequentie zal worden opgeschaald. 

Het dragen van gezichtsbescherming op de luchthaven en aan boord is verplicht, evenals het bij je dragen van een ingevulde gezondheidsverklaring die je via de airline ontvangt. Passagiers dienen zelf voor deze gezichtsbescherming te zorgen. Qatar Airways verplicht Economy-passagiers tot het dragen van zgn. spatschermen. Deze worden aan boord verstrekt. 

Per land kunnen er verschillende inreisbeperkingen zijn opgelegd, die op elk moment weer kunnen veranderen. Neem voor de actuele situatie contact op met je Uniglobe Travel Consultant.

Beperkingen Schiphol Airport

Vertrekt je vlucht vanaf Schiphol? Vanwege de coronacrisis gaat jouw reis via Schiphol iets anders dan je gewend bent. 

Haal je iemand op of zet je iemand af op Schiphol? Loop niet met reizigers mee naar binnen of buiten, alleen als dit niet anders kan. Draag een mondkapje. 

Parkeren kan op P1, P3 of je kunt gebruik maken van de Valet Parking Service. 

Ook op Schiphol dien je 1,5m afstand te houden. In de wachtrijen voor de incheckbalies, bij de securitycheck en bij het in- en uitstappen is 1,5 meter afstand houden soms een flinke uitdaging. Schiphol doet er alles aan om die afstand te bewaken, maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom is het dragen van een mondkapje overal op de luchthaven verplicht. Daarnaast is elke reiziger verplicht een gezondheidsverklaring bij zich te hebben. 

Sta je in een rij? Zet dan je koffer ruim voor je neer om ruimte vrij te houden. Bij de ticketbalies, incheckbalies, transferbalies en aankomstposten is met tape of afscheidingslint aangegeven wat 1,5 meter is, zodat je hier rekening mee kunt houden. Check zoveel mogelijk in online, dat scheelt een contactmoment.

Een aantal horecagelegenheden op Schiphol is weer geopend met een beperkte capaciteit.

Vliegen in coronatijd

Internationale treinen

Ook de internationale treinen, zoals Thalys, IC en Eurostar hebben hun reizen hervat. Bij het reizen per trein is het dragen van gezichtsbescherming verplicht en is er een nieuwe zitplaatsindeling. Vanaf 7 september is het volledige cateringaanbod weer hervat. 

Hoe werkt de gezondheidsverklaring?*

Van de airline waar je mee vliegt ontvang je een vragenformulier/gezondheidsverklaring. Het vragenformulier is opgesteld door de GGD en het RIVM en dient voor het instappen te worden ingevuld. Reizigers dienen het formulier tijdens de reis bij zich te houden. Als op het formulier één van de vragen met ‘ja’ is beantwoord, dan moet je door de luchtvaartmaatschappij worden geweigerd en kun je dus niet naar Nederland reizen.

Je moet het ingevulde formulier meebrengen naar Nederland. Op de luchthaven van aankomst wordt steekproefsgewijs gevraagd om de gezondheidsverklaring te tonen. Je ontvangt tevens informatie over de geldende maatregelen in Nederland.

Uitzondering inreisverbod in belang Nederlandse economie en samenleving

Vanaf 21 september mag een persoon uit een land met een inreisverbod die een reis maakt die aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving onder de volgende voorwaarden naar Nederland reizen:

 • De versoepeling van de inreisbeperking is alleen mogelijk als u bij een Nederlandse ambassade een (onderbouwde) aanvraag heeft ingediend voor een reis waaruit blijkt dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • U moet in het bezit zijn van een uitnodiging met een bevestigde afspraak met of bezoek aan een geregistreerd bedrijf in Nederland of met de NFIA:
 • Met de afspraak is urgentie gemoeid en het is noodzakelijk dat de afspraak in fysieke vorm plaats vindt.
 1. De afspraak dient aan tenminste een van de volgende voorwaarden te voldoen:Met het bezoek is een potentiele directe buitenlandse investering in Nederland van significante omvang gemoeid:

a.  minimaal 5 nieuwe banen worden gecreëerd, of
b.  minimaal € 500.000 wordt geïnvesteerd.

2. Met het bezoek is een potentiele directe buitenlandse investering gemoeid die bijdraagt aan:

a. de versterking van het Nederlandse innovatievermogen, of
b. de verduurzaming van de Nederlandse economie, of
c. de verdere digitalisering van de Nederlandse economie

3. Het bezoek is van groot economisch belang voor een specifieke in Nederland gevestigde organisatie:

a. De te bezoeken in Nederland gevestigde organisatie telt ten minste 10 fte en/of 2 miljoen jaaromzet.
b. Het belang van het bezoek blijkt bijvoorbeeld wanneer het bezoek essentieel is voor de doorgang van de dagelijkse functionaliteit en/of behoud en/of creatie van banen of het behouden en/of groeien van de omzet van het bedrijf.

 • Na toetsing door de ambassade wordt door de ambassade een ‘Note Verbale’ afgegeven aan de reiziger waarin toestemming wordt verleend voor de voorgenomen reis. In geval van twijfel wordt NFIA in Den Haag (in geval van een buitenlandse investering) of de directie Internationaal Ondernemen (DIO) van het ministerie van BZ (in het geval van buitenlandse handel) geconsulteerd. U en het bedrijf dat u bezoekt moeten een verklaring tekenen, waarin u beiden j verklaren dat u een essentiële reis maakt die aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving en voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.
 • U moet de Note Verbale tonen aan de Nederlandse grensautoriteiten (de Koninklijke Marechaussee)
 • U moet tevens in het bezit zijn van een retourticket en bevestigde hotelreservering.
 • Indien u visumplichtig bent, zijn de reguliere voorwaarden voor het aanvragen van een visum onverminderd van toepassing.
 • De reguliere grenscontroleprocedure op basis van de Schengengrenscode is van toepassing.
 • Dit betekent dat de KMar beoordeeld of u aan alle toegangsvoorwaarden voldoet. U moet ook een geldig reisdocument  kunnen tonen en, indien nodig, een visum voor kort verblijf. Dit is afhankelijk van uw de nationaliteit. De Koninklijke Marechaussee heeft altijd nog het recht om u de toegang te weigeren, als daar een reden voor is.
 • Om het gezondheidsrisico zoveel mogelijk te mitigeren wordt u dringend geadviseerd uw bezoeken kort te houden en contacten met anderen te beperken. De Nederlandse regels rondom thuisquarantaine zijn onverkort van toepassing met uitzondering van uw zakelijke afspraken.
 • Om risico’s nog verder te beperken wordt voor de uitvoering van dit handelingskader een quotum ingesteld voor het aantal reizigers dat Nederland per maand zal mogen inreizen.
 • U bent gehouden aan de geldende coronamaatregelen in Nederland.
*Bron: Rijksoverheid.nl

Inreisverbod 

Nederland heeft het inreisverbod opgeheven voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay.  Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra het land ook EU-burgers toelaat.

Voor inkomende passagiers vanuit hoog-risicogebieden gelden nog altijd de volgende maatregelen:

 • Een verplichte gezondheidsverklaring 
 • Passagiers wordt dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan.
 • Een EU-inreisverbod voor alle niet-noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, Schengenlanden en het VK). 

Wijzigen van je reis i.v.m. Coronavirus (COVID-19)

Voor veel airlines gelden op dit moment nog altijd vlieg- en/of capaciteitsrestricties als gevolg van de corona-uitbraak. Wijzigen van de reisdatum of bestemming van je ticket kan in de meeste gevallen kosteloos. Houd er rekening mee dat de kosten van een mogelijk tariefsverschil wel van toepassing blijven.
Meerdere airlines bieden hun passagiers inmiddels een mogelijkheid tot terugbetaling van de  ticketwaarde. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor een voucher, als alternatief voor een geannuleerde vlucht door de corona-uitbraak. De voorwaarden van een voucher zijn als volgt:

 • Vouchers zijn max. 12 maanden geldig
 • Na verloop van de geldigheid krijgen passagiers het ongebruikte deel uitbetaald
 • Het initiatief hiervoor moet liggen bij de luchtvaartmaatschappij

Het is jammer dat vouchers van airlines qua voorwaarden onderling nog verschillen. Daarnaast worden vouchers uitgegeven op naam van de passagier terwijl de passagier die in het ticket staat in lang niet alle gevallen ook de persoon is die het vliegticket heeft betaald. Dat is immers meestal het bedrijf. 

Uniglobe Travel is 'open for business' dus neem contact met ons op voor het wijzigen van je ticket. Wij zullen je dan informeren over de actuele voorwaarden waaronder dit kan geschieden.